Podpořte nás

Pokud byste chtěli naší práci podpořit, můžete následujícími způsoby:

 
1) FINANČNĚ zasláním libovolné částky na účet 2400119149 / 2010 (místo variabilního symbolu napište číslo vašeho mobilního telefonu), na kterém akumulujeme prostředky na boj proti nekalým praktikám firmy Bezreklamky/Bestoutdoors/UPromotion. Sdružení používá transparentní konto, kde si můžete snadno zkontrolovat použití každé své koruny. Vaše peníze mohou být přijaty buď jako vstupní členský příspěvek (a to v hodnotě minimálně 300,- Kč pokud zároveň vyjádříte písemně či e-mailem úmysl stát se členem sdružení*), nebo jako finanční dar (v tom případě libovolnou částkou).
 
Na co budou peníze použity?
 
Klamavé obchodní praktiky firmy Bezreklamky jsou velmi pečlivě propracovány za účelem důmyslného obcházení zákona. To ovšem vůbec neznamená, že podvodné jednání jim nelze prokázat! Je k tomu však nutná hluboká znalost zákonů i soudních procedur - jinými slovy - bez kvalitního advokáta se nelze obejít. Pro každého jednotlivce je využití komplexních služeb advokáta velmi drahé. Právě s tím totiž podvodná firma Bezreklamky počítá!
 
Osvědčenou cestou jak každému poskytnout výstupy kvalitní advokátní služby je právě sdružení finančních prostředků. Naší výhodou je, že podvodné jednání firmy Bezreklamky je zcela šablonovité - tedy v každém jednotlivém případě stejné. Tím pádem může být naprosto identický i postup jednotlivých podvedených proti této firmě!

Na jednom či několika málo konkrétních případech, které došly až k soudu vytvoříme šablony pro individuální postup - jako jsou např. odmítací dopis, odpor proti platebnímu rozkazu, vyjádření k žalobě, či replika k odvolání. Tyto šablony umístíme na těchto webových stránkách volně ke stažení pro kohokoli, kdo je bude potřebovat! V případě potřeby stačí najít svou konkrétní situaci, stáhnout dokument, doplnit své jméno a adresu a odeslat na patřičné místo. Pokud i Váš případ dojde k soudu - zvládnete vše s naprosto minimálním úsilím a ti zdatnější z vás i zcela bez advokáta.
 
Dále budou na těchto webových stránkách volně přístupné důkazy hromadného klamavého jednání ze strany společnosti Bezreklamky, šablony stížností a podnětů k různým institucím (ČOI, Finanční úřad, apod.).
 
Členové sdružení, jeho výbor, předseda a místopředsedové pracují zcela zdarma. Jakákoli pomoc (tedy nejen finanční) z Vaší strany je vítána!
 
2) OSOBNÍ ANGAŽOVANOSTÍ - máte právní vzdělání, vyznáte se v účetnictví, pracujete v médiích, umíte dobře argumentovat a jste ochotný nám pomoci s psaním článků do médií (kontakty máme) anebo varovat lidi přes sociální sítě (Twitter, Facebook atd.)? Jste organizační typ a baví vás administrativa? Pak právě Vaše pomoc je velmi vítána! Neváhejte proto napsat na naší emailovou adresu antibezreklamky@seznam.cz. Vešekerá spolupráce je možná i na dálku (tzn. nemusíte být z Prahy a okolí :-).
 

Jen na Vás záleží, jak se podaří bojovat s nekalým podnikem, který nepoctivým způsobem tahá peníze z kapes drobných spotřeitelů a zneužívá jejich omezených individuálních možností obrany!

 
Mgr. David Ondrejkovič
 
Místopředseda Občanské sdružení Společná obrana
 
 
* Registrační údaje člena musí zahrnovat: Jméno a příjmení, telefonický kontakt, e-mailový kontakt a poštovní adresa.