AKTUALIZOVANÉ ŠABLONY NAJDETE V NÁVODU NA NAŠICH NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH !!!

Šablony (právní dokumenty)

Vzor odmítacího dopisu

Tímto dopisem odmítáte platnost smlouvy jako takové a to z důvodu uvedení v omyl a používání klamavé reklamy.

Vyplnit a poslat doporučeně s dodejkou.

 Doporuceny_dopis_vzor.doc (38,5 kB)

Námitka místní nepříslušnosti

Stáhněte si tento dokument, červené části textu smažte a doplňte svými nacionálemi a buď odešlete k soudu doporučeně a s dodejkou (to je důležité) nebo pokud na to již není dostatek času, tak to vezměte osobně a přijeďte k soudu i s tím a předejte to přímo soudci, případně to ještě přečtěte a žádejte zaprotokolovat. Toto podání by mělo být Vaším prvním úkonem ve věci před soudem! 

Tím docílíte toho, že žalující firma narazí na odpor, se kterým nepočítala, a o místní příslušnosti bude rozhodovat nadřízený soud (Krajský soud v Praze). V každém případě pokud se začnete bránit, tak je vysoce pravděpodobné, že ona firma STÁHNE svou žalobu (ověřeno nejméně na jednom případě). I kdyby soud pokračoval - získáte několik měsíců a mezitím zde najdete kvalitně zpracovanou komplexní obranu (zatím se na ní pracuje). VŠE ZDARMA A OBDOBNÝM ZPŮSOBEM JAKO NYNÍ - jen stáhnout, doplnit a poslat (případně doručit osobně). Veškeré doklady, kterými dosvědčíte náklady vzniklé tím, že jste museli k soudu (jízdenky, technický průkaz auta, účtenky za palivo, potvrzení ze zaměstnání o neplaceném volně, atd.), si pečlivě uschovejte - v další části řízení budete požadovat jejich náhradu! Vystupujte tvrdě a nekompromisně - není se čeho bát!

Tyto klamavé a nekalé praktiky skončí pouze tehdy, pokud se BUDETE BRÁNIT!!!!!!

Pokud máte trvalé bydliště v okrese Benešov - nemůžete toto podat - v takovém případě nám napište.

Námitka místní nepříslušnosti - universal.doc (22,5 kB)

Vyjádření žalovaného k žalobě

Pokud vám přijde od soudu platební rozkaz - ničeho se nelekejte (to neznamená, že máte zaplatit, ale že máte reagovat - to je v tom platebním rozkaze přímo napsáno!) a reagujte zasláním tohoto dokumentu k soudu, který vám jej poslal a to do 15 dnů a ani o hodinu později - opět doporučeně a s dodejkou.