Výroční zpráva 2012 

V ZÁŘÍ 2011 bylo naše sdružení zaregistrováno na Ministerstvu vnitra a založena datová schránka pro elektronický styk s úřady a soudy..

V ŘÍJNU 2011 byla vytvořena elektronická infolinka antibezreklamky@seznam.cz.

V LISTOPADU bylo založeno transparentní konto sdružení ve FIO bance.
 
V PROSINCI jsme se osobně angažovali u soudního řízení v Benešově, kde došlo k precedentnímu stažení žaloby a to díky námi vytvořeným šablonám k právní obraně. Rozsudek toho soudu si můžete přečíst na https://ubuntuone.com/77anAtydsRNWqrkaA9MWkc
 
Dále byly v tomto měsíci vytvořeny webové stránky našeho sdružení na adrese https://podvodbezreklamky.webnode.cz, kde byl zveřejněn návod na obranu proti Bezreklamkám. Ze šablon se jednalo o Vzor odmítacího dopisu, Námitku místní nepříslušnosti a Trestní oznámení na policii. V tomto měsíci bylo také podáno oznámení o nekalých praktikách spol. Bezreklamky na Českou obchodní inspekci.
 
V LEDNU 2012 se podařilo iniciovat první varování o podvodné činnosti společnosti Bezreklamky s.r.o. v Televizních novinách na TV NOVA. Nova na svých webových stránkách uveřejnila také náš návod, jak je možné se proti Bezreklamkám účinně bránit (včetně našich šablon ke stažení).
 
V ÚNORU byla v týž televizních novinách odvysílána další reportáž odhalující jak se soud v Benešově podílí na podvodných praktikách spol. Bezreklamky - mimo jiné tím, že lidem záměrně nezasílá výzvy ohledně dostavení se k soudnímu jednání, což má za následek jejich automatickou prohru v tomto řízení.
 
V měsíci BŘEZNU jsme započali s evidencí (registrací) poškozených společností Bezreklamky. 
 
V DUBNU byla vytvořena šablona sloužící k odvolání u soudu (Vyjádření k žalobě)
 
V KVĚTNU byly v pořadu Černé ovce a v Událostech na ČT odvysílány reportáže o firmě Bezreklamky zabývající se novinkami Bezreklamek - uzavíráním smluv po telefonu a napodobováním poštovních poukázek. V obou reportážích byl výslovně zmíněn název našeho sdružení a zpráva o tom, že JE MOŽNÉ SE PROTI TÉTO FIRMĚ ÚČINNĚ BRÁNIT (toto v médiích díky nám zaznělo úplně poprvé!).
 
V tomto měsíci byl dále vytvořen aktualizovaný stručný návod na obranu proti Bezreklamkám viz https://podvodbezreklamky.webnode.cz/jak-se-branit/ odkaz dole.
 
V ČERVNU vznikla šablona Dodatek k odmítacímu dopisu - upravený pro ty, kteří smlouvu s Bezreklamkou uzavřeli přes telefon. V tomto měsíci bylo také na policii podáno trestní oznámení ohledně podezření z falzifikací audionahrávky zaslané Bezreklamkou jednomu z klientů (jako důkaz platnosti uzavřené smlouvy).
Současně byla podána žaloba vědecké radě Barvy života, jejímž je Mudr. Filip Brodan (majitel Bezreklamky) členem. Předmětem žaloby je zneužití psychologické manipulace resp. konkrétní psychodiagnostické metody, na obyvatele ČR. Vědecká rada přislíbila, že námi vyslovené podezření detailně prověří.
 
V ČERVENCI a SRPNU jsme připravovali FÚZI sdružení se dvěmi dalšími občanskými sdruženími podobného zaměření a byl přijal nový název našeho sdružení Společná obrana, o.s. Více o důvodech sloučení viz. Důvody sloučení.
 
To je tedy souhrn dosavadního života sdružení. Za všechny zmíněné úspěchy chci děkovat zejména našim členům - Mgr. Davidu Ondrejkovičovi a Natalii Dashkouskaya za jejich intenzivní nasazení. Dále patří naše poděkování Judr. Šárce Toulové za její odbornou pomoc při tvorbě právních šablon a samozřejmě vám přispěvovatelům za vaši finanční pomoc, kterou v budoucím období ještě doceníme .-)